Müşteri hizmetleri

28 Kasım 2017 Salı
4 Tepsili Elektirik Isıtmalı Konveksiyonlu Fırın
4 Tepsili Elektirik Isıtmalı Konveksiyonlu Fırın

4 Tepsili Elektirik Isıtmalı Konveksiyonlu Fırın kullanım talimatı, önemleri, güç montajı, açma, kapama ve Konveksiyonlu Fırın ile ilgili tüm ayrıntılar.

Cihaz aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Sıcaklığın görülmesi ve ayarlanması için mikrostat
 • Pişirilecek ürünlerin çekirdek sıcaklığının ölçülmesi için termo statik kontrollü ısı algılayıcısı (çekirdek sıcaklığı ısı algılayıcısı)
  Fırın iç kabin aydınlatması.

Mutfağa ve çevreye daha az ısı dağılımı sağlanması ve düşük fırın dışı sıcaklıkları için çift camlı fırın kapağı.

ÖNLEMLER

 • Cihazın kurulumu ve devreye alınmasından önce emniyet, kullanım ve cihazın bakımı hakkında önemli bilgiler içeren talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz.
 • Cihazın tekrar satılması ya da yer değiştirmesi durumunda kullanıcıları veya gelecekteki sahipleri tarafından kullanılmak üzere bu kullanıcı kitabını güvenli bir yerde saklayınız.
 • Onarımlar sadece orijinal yedek parçalar kullanılarak yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır. Bu yükümlülüğe uyulmaması, cihazın güvenliğini tehlikeye atar ve garantisi geçersiz kalır.
 • Ellerinizin yanmaması için fırın sıcak olduğunda fırın kapağını dikkatli bir şekilde eldiven kullanarak açın.
 • Fırının içindeki yemeklerin üzerine tuz serpmeyin.
 • Yüksek oranda tuz içeren (örneğin deniz ürünleri) yiyecekleri toplu bir şekilde pişirdikten sonra günün sonunda fırın odasını su ile iyice durulayın.
 • Cihazı basınçlı su ile yıkamayınız.
 • Çelik yüzeyleri temizlemek için klor içeren ürünler (çamaşır suyu, hidroklorik asit vb.) hatta seyreltilmiş olanlarınıı bile kesinlikle kullanmayınız.
 • Cihazın taban yüzeyini temizlemek için (tuzruhu vb.) aşındırıcı maddeler kullanmayınız.
 • Daha fazla bilgi için “bakım ve onarım” bölümüne bakınız.
 • Önemli: Cihazın montaj ve bakımını aynı zamanda cihazın yer değiştirmesi gerekli durumlarda, işlemi sadece üretici tarafından yetkilendirilmiş bir personel tarafından yapılmalıdır. Aksi durumda cihaz garanti dışı kalır.
 • Bu cihaz kesinlikle yemek pişirmek için tasarlanmıştır. Başka tür malzeme ya da nesne pişirmeye/ısıtmaya uygun değildir. Cihaz sadece eğitimli personel tarafından kullanılmalıdır.
 • Bu cihaz çocuklar ve fiziksel bakımdan engelli olan kişiler için tasarlanmamıştır. Cihazı kullanan kişilerin gerekli tecrübe ve bilgiye sahip olmaları gereklidir. Aksi durumda bu tip kullanımdan doğan kusurlar ve zararlar kişilerin kendi sorumluluğundadır.
 • Cihaz arızalı ya da çalışamaz durumda ise kullanmaya çalışmayınız
4 Tepsili Elektirik Isıtmalı Konveksiyonlu Fırın
4 Tepsili Elektirik Isıtmalı Konveksiyonlu Fırın

KURULUM VE KULLANMA TALİMATLARI

Cihaz yalnızca yeterince havalandırılmış kurulum alanlarına monte edilmelidir. Cihazın bulunduğu yerin üstünde gerekli olması durumunda bir davlumbaz ve tahliye fanları bulunmalıdır.

 • Cihaz ambalajından çıkarın dikkatlice dış gövde saçları üzerindeki koruyucu filmi çıkarın. Paneller üzerinde kalan yapıştırıcı artıklarını gidermek için uygun bir solvent kullanabilirsiniz.
 • Koruyucu eldiven kullanarak dış ambalajı çıkarın.
 • Bir forklift ile cihazı kaldırın, paleti altından çıkarın ve kullanım yerine yerleştirin.
 • Koruyucu filmi çıkarın ve ambalaj malzemesinin etrafa dağılmamış olduğundan emin olun. Ambalaj malzemesini uygun imha yöntemleri ile imha edin
 • Cihazın genel boyutları ve bağlantıları için bu el kitabının başında bulunan kurulum şemalarına bakınız.
 • Makinenin kurulum esnasında sol tarafında en yakın 10 cm kalacak şekilde boşluk bırakılmalıdır. Sağ tarafında ise kolay erişim sağlamak amacı ile bitişik yüzeylerden en az 50 cm uzağa kurulmalıdır.
 • Düz bir yüzey üzerinde cihazı konumlandırmak ve gerekirse ayaklar vasıtası ile çalışma tezgahlarına göre yüksekliğini ayarlamak gereklidir.
 • Cihaz yerleşik bir kurulum için uygun değildir.

ELEKTRİK BAĞLANTISI

 • Cihaz, gerekli yönetmeliklere uygun olarak elektrik şebekesine bağlı olması gerekmektedir.
 • Cihazı elektrik şebekesine bağlamadan önce cihazın bilgi plakasında gösterilen gerilim ve frekansının mevcut güç kaynağı ile uygun olduğundan emin olun.
 • Cihaz bir H05-RN-F tipi kablo kullanılarak kalıcı bir şekilde elektrik şebekesine bağlı olması gerekir. Güç kablosu bir metal ve ya sert plastik boru ile korunmalıdır.
 • Kontak aralıkları 3 mm olan kesici sigorta binanın kalıcı elektrik sisteminden gelen bir hat ile cihazın yanına monte edilmelidir.
 • Bakım sırasında açık konumda kilitlenebilir aygıtlar cihazın önünde kurulu olmalıdır (kilitli fiş, anahtar ya da benzeri kilitlenebilir aletler)
 • Cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır. Topraklama iletkeni bağlantı ucu üzerindeki sembol ile işaretlenmiş terminale bağlanmalıdır. Ayrıca cihaz bir eş potansiyellik sistemine bağlı olmalıdır. Cihazın dışında bulunan güç kablosu girişi bağlantısı sembolü ile işaretlenmiş durumda vida kullanılarak yapılır. Eş potansiyel telin kesiti minimum 10mm2 olmalıdır.
4 Tepsili Elektirik Isıtmalı Konveksiyonlu Fırın
4 Tepsili Konveksiyonlu Fırın

GÜÇ KABLOSUNUN MONTAJI

 • Güç kaynağı kablosunu bağlamak için, aşağıdakileri yapınız:
 • Güç kablosu çıkışı cihazın sağ arka kısmındadır.
 • Sigorta uçlarına bağlanabilecek halde hazırlanmıştır.
 • Cihazın bulunduğu yerin arkasındaki duvara hazırlanmış olan 32A-30 mA kaçak akım rölesine sahip bir sigorta sistemine kablo uçları yetkili personelce montaj edilecektir.

Üretici, kullanıcıların mevcut kaza önleme standartlarına uymaması halinde herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

SU ŞEBEKE BAĞLANTILARI

 • Şebeke suyu makinenin su giriş ağzına makine ile birlikte verilen hortum yardımıyla montajlanacaktır. Su akışının tıkanmaması için makinenin su giriş hortumundan ileri bir noktaya filtre takılması tavsiye edilir.
 • Su girişi max.6 barbasınclı ile bir içme suyu kaynağına bağlı olmalıdır

SU TAHLİYE SİSTEMİ

 • Makine içerisindeki suyun tahliyesi kabin merkezinde yer alan tahliye borusu yardımıyla alt kısımdaki tahliye tavasına akmaktadır. Bu tavada biriken artıkların periyodik olarak boşaltılması gerekmektedir.
 • Tüm tahliye hattı boyunca katlanma ve kıstırma için metal borular üzerinde hortum ve dirsekleri kontrol edin ve tahliye hattı sisteminde su toplanmasını önlemek için 5° en az eğim olduğundan emin olun.
 • Cihazın altındaki havalandırma ve tahliye sisteminin aktif çalışıyor olmasına dikkat ediniz.

KULLANIM TALİMATLARI

 • Cihazı açmadan önce dikkatli bir şekilde cihazın doğru ve verimli kullanımı hakkında önemli bilgiler içeren bu kullanma kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Fırın özellikleri ve pişirme performansı hakkında daha fazla bilgi için, lütfen yetkili servise danışın.
 • Duman ve buhar egzoz kanallarının tıkanmaması için fırının üzerine tava veya mutfak eşyaları koymayın.
 • Her altı ayda bir brülör alev düzgünlüğü ve brülörün ilgili diğer parçaları yetkili bir teknisyen tarafından kontrol edilmelidir.(Gaz ısıtmalı modellerde)
 • Periyodik olarak (en az yılda bir kez) cihaza genel kontrol yapılmalıdır. Bu amaçla Yetkili Servis ile bir hizmet sözleşmesi yapmanızı tavsiye ederiz.
 • Ürün, fırın merkez sıcaklığını ölçen ısı algılayıcısı ile donatılmıştır. Fırın içerisindeki malzemeleri çıkartılırken ön paneli darbeleri ve hasarları önlemek için özen gösterilmelidir.(özellikle araba fırın içerisine yerleştirilirken).
 • Garanti, Mikrostat’ın (sıcaklık ısı algılayıcısı ve analog göstergesi) yanlış kullanımı nedeniyle oluşan hasarları kapsamaz.
 • Nemlendirme ile pişirme uygulanırken 200-210°C sıcaklıkları aşmamak gerekir aksi takdirde fırın odasının contalarına zarar verebilir.
 • Fırın kullanılırken içindeki sıcak hava dolaşımını kolaylaştırmak için her kabın arasında en az 40mm boşluk bırakılmalıdır.
 • Fırın 30 ile 300 °C çalışma sıcaklığı aralığına sahiptir.
 • Özellikle nemlendirme ile pişirme uygulamaları sırasında, fırın içine tuzlu gıdalar vermeyin.
 • Yüksek alkollü yanıcı sıvıları fırın içerisinde pişirmeyin.

FIRINI ÇALIŞTIRMA

 • “B” Termostat anahtarı kullanılarak istenilen sıcaklığa ayarlanır ve “A” termostat lambasından ışığın yandığı kontrol edilir.
 • “D” Timer anahtarı kullanılarak istenilen pişirme zaman ayarlanır. Zamanın aktif olduğu “C” Timer lambası ile gözlenir. Termostat lambasının sönmesi fırının istenilen sıcaklığa ulaştığını gösteriri timer lambasının sönmesi ise pişirme süresinin sona erdiğini gösterir.
 • E” iç kabin aydınlatma anahtarı kullanılarak fırının iç kısmı aydınlatılır. Pişirilen ürünlerin mevcut durumu izlenilebilir.
 • F Buhar anahtarı kullanılarak fırının buharlı pişirmesi sağlanır.
 • Bu tuş manueldir kullanıcı tarafından istenilen aralıkta başlatılıp durdurulabilir

FIRINI KAPATMA

 • Kapağı açınız.
 • Fırının iç kabinin soğuduğundan emin olun
 • “D” Timerın sıfırlandığından emin olun.
 • “B” Termostat anahtarını sıfır konumuna getiriniz.
 • Ana güç kaynağını prizden çekin. Makinenin elektrik bağlantısını kapattığınızdan emin olun.

BAKIM VE ONARIM

 • Ana güç kaynağına bağlı cihazı prizden çekin ve su musluğunu kapatın.
 • Her günün sonunda ürün tedarikçisi tarafından verilen fırın süpürgesi ile fırının içini temizleyin. Plastik telli süpürge (opsiyonel)
 • Cihazı basınçlı su ile yıkamayınız.
 • Çelik yüzeyleri temizlemek için klor içeren ürünler kullanmayınız hatta seyreltilmiş olsa bile kesinlikle kullanmayınız. (çamaşır suyu, hidroklorik asit vb).
 • Cihazın altındaki zemini temizlemek için aşındırıcı maddeler kullanmayınız
 • Fırın temizleme görevini kolaylaştırmak için fırın arabası monte birimi raylarını, fırın fan emiş panellerini çıkarınız.
 • Fırının içindeki fan emiş panelini de monte etmek için, aşağıdakileri uygulayın. Panelin bağlantıları 4 adet bağlantı elemanı ile alttan ve üstten olmak üzere yapılmıştır. Bu elemanların sökülmesiyle fan emiş paneli serbest kalacaktır. Bu şekilde fırının içerisinden çıkarılıp temizlenmesi mümkündür.
 • Panel üzerindeki 2 ok fırının altındaki civatalar için deliklerin konumunu göstermektedir. Fan panelini tekrardan monte etmek için yukardaki işlemleri basitçe tersten tekrarlayın.
 • Yağdanlık her 3 pişirme döngüsünde en az bir kere temizlenmelidir Temizlenmemesi pişirme performansına etki edebilir. Benzer şekilde aşındırıcı derecede dolması ve taşması çevreye olumsuz yönde etki edecektir.

HATALAR DURUMUNDA FIRINI KAPATMA

Hataların görülmesi durumunda cihazı aşağıdaki gibi kapatın:

 • Ana güç kaynağına bağlı cihazıpirizden çekin ve sumusluğunuı kapatın.

Üretici tarafından yetkilendirilmiş, eğitimli personele sahip Yetkili Teknik Servis merkezimize başvurunuz.


CM Teknik 28 Kasım 2017 SalıOkunma Sayısı (4613)Sayfayı Yazdır

Yeni Endüstriyel Yazılar
Endüstriyel Kahve Makineleri ArızalarıEndüstriyel Kahve Makineleri Arızaları27 Nis 2022 Çarşamba

Endüstriyel kahve makineleri arıza nedenleri ve çözümleri hakkında bilgiler.

Endüstriyel MutfakEndüstriyel Mutfak04 Oca 2022 Salı

Endüstriyel mutfak ekipmanları faydaları, kullanım alanları ve endüstriyel mutfak cihazları hakkında bilgiler.

Maksan 4 Tepsili Fırın Kullanımı ve ÖzellikleriMaksan 4 Tepsili Fırın Kullanımı ve Özellikleri27 Nis 2021 Salı

Maksan 4 Tepsili Fırın Kullanım talimatları, arıza çeşitleri ve sebepleri, maksan fırın bakım, temizlik ve onarım önerileri

Whatsapp iletişimWhatsapp İletişim